KRONİK KULAK ENFEKSİYONU

KRONİK KULAK ENFEKSİYONU

Köpeklerde kronik ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının tedavisi oldukça zorlayıcı olabilir ve çok faktörlü olabildiğinden dolayı tedavisi adım adım stratejik planlar gerektirmektedir. Kulak enfeksiyonlarını ve bununla ilişkili durumları, katkıda bulunan faktörleri anlamak, başarılı tanı ve tedaviye doğru önemli bir adımdır.

NEDENLER

ÖRNEK

PRİMER NEDENLER: ALTTA YATAN NEDENLER

Parazitler

Kulak mite’ları (Otodectes cynotis), demodikozis, sarkoptik uyuz, keneler

Dermatofitler

Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes

Hipersensitivite bozuklukları

Çevresel alerji, gıda alerjisi, pire alerjisi, kontakt alerji, ilaç reaksiyonları

Keratinizasyon bozuklukları

İdiyopatik sebore, Anormal kulak kiri üretimi

Endokrin bozukluklar

Hipotiroidizm, hiperkortizolizm, cinsiyet hormon dengesizlikleri

Yabancı cisimler

Bitki materyalleri, tüy, kum

Otoimmun bozukluklar

Pemfigus kompleks, lupus eritematozis

Glandular bozukluklar

Sebasöz,apokrin bez hiperplazileri

Bening tümörler

Seruminöz bez adenoması, papilloma

Malignant tümör

Seruminöz bez adenokarsinoması

Tümör olmayan oluşumlar

İnflamatuvar polipler

SEKONDER SEBEPLER: ALTTA YATAN NEDENLERE BAĞLI OLARAK GELİŞEN ENFEKSİYON

Bakteri

Çeşitli türler: sıklıkla Staphylococcus ve Pseudomonas türleri

Mantar/Maya

Malassezia pachydermatis, Candida albicans

PREDİSPOZE FAKTÖRLER: HAZIRLAYICI, KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER

Irk yatkınlığı

Cocker spaniel, Alman kurtları, Poodle

Aşırı nem

Kulağa su kaçması

İmmunsupresyon

İlaçlar, İmmunosupresif hastalıklar

İhmal edilen durumlar

Temizlerken kulağı nemli bırakmak, Fiziksel travma (örn, kulak çubukları)

Respiratorik viral hastalıklar

Bu kedilerin çoğunluğunda otitis media mevcuttur

DEVAM EDEN FAKTÖRLER

İlerleyen patolojik değişiklikler

Epitelyal migrasyon değişimi, proliferasyon, hiperplazi

Primer Nedenler

Primer nedenler, kulak kanalı içerisindeki yangısal süreci başlatır ve mikrobiyal dengeyi değiştirerek enfeksiyonlar gibi sekonder komplike faktörlerin gelişmesine neden olurlar. Primer neden çok belirsiz olabilir ve sekonder bir komplikasyon faktörü ortaya çıkana kadar genellikle hasta sahibi veya veteriner hekim tarafından farkedilmez. Çoğu vakanın primer nedeni vardır. Akut (% 37) ve kronik tekrarlayan (% 63) kulak enfeksiyonu olan 100 köpeğin katıldığı bir çalışmada, kulak enfeksiyonunun en sık görülen primer nedeninin alerjik dermatitis (43/100) olduğu görülmüştür ve onu çim otları (12/100) ve kulak akarları (7/100) izlemiştir. 100 vakanın 32’sinde primer neden tespit edilememiştir.

Sekonder Nedenler

Sekonder nedenler, primer nedenlerle veya predispoze faktörlerle birlikte ortaya çıkar. En sık görülen sekonder nedenler enfeksiyonlardır. Genellikle kulak enfeksiyonlarının sekonder nedenleri tanımlandıktan sonra ortadan kaldırılması kolaydır. Kronik ve tedavisi zor vakalarda neden genellikle primer nedenlerin veya devam eden faktörlerin yeterince ele alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Predispoze Faktörler

Sadece predispoze faktörler otitis eksternaya neden olmaz, ancak dış kulak kanalı mikrobiyatasının değişmesine neden olarak enfeksiyonu kolaylaştırır, böylece patojen veya fırsatçı bakterilerin veya mayaların oluşmasına izin verir. Primer ve sekonder nedenler ile birlikte predispoze faktörler önemli bir sorun haline gelir.

Devam Eden Faktörler

Devam eden faktörler, yangısal süreci sürdürür ve şiddetlendirir. Kulak enfeksiyonlarının iyileşmesini önlerler. Birçok durumda tedaviler sadece primer ve sekonder nedenlere yönlendirildiğinde, devam eden faktörler otitis eksternanın iyileşmesini önler. Bu faktörler başlangıçta hafif olabilir, ancak kronik kulak hastalıklarının en şiddetli bileşenine dönüşebilir. Hastalığa özgü değildirler ve en sık kronik vakalarda görülürler. Devam eden faktörler cerrahi müdahalenin en yaygın nedenleridir.

Sonuç olarak:

Kulak enfeksiyonlarının tedavisinde primer ve sekonder sebeplerin belirlenip tedavinin ona göre uygulanması oldukça önemlidir. Bu bağlamda bakteriyel, paraziter, fungal etkenlerin tanımlanması gerekmektedir. Antimikrobiyal ajanların etkisini arttırmak için her uygulama öncesinde kulaklar uygun bir şekilde temizlenmelidir. Bu temizleme işlemi herhangi bir komplikasyon oluşmaması için veteriner hekiminizin tavsiye ettiği şekilde olmalıdır. Tedavi başlangıcından sonraki 1. veya 2. haftalarda yapılan kontroller tedaviye yön verebilmek açısından oldukça önemlidir.

Asvet Veteriner Kliniği Ailesi olarak sağlıklı günler dileriz..

Üstteki resimde gördüğünüz Şarap, kulakta kötü koku, kaşıntı ve akıntı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Kulaktan aldığımız örneklerde Malassezia pachydermatis mayasına rastlanmıştır. Düzenli kontroller ile tedavisini sağladığımız Şarap’a geçmiş olsun..

Yine kulaktaki kötü kokulu akıntı ve kafa sallama şikayeti ile kliniğimize gelen Paşa’nın kulak örneklerinde Malassezia pachydermatis etkenine rastlanmış ve tedavisi yapılmıştır. Geçmişler olsun Paşa..

Kulakta kahve telvesi şeklinde döküntü, kaşıntı şikayeti ile gelen güzel Mocha kızımızın kulaktan alınan örneklerinde Otodectes cynotis parazitine rastlanmış ve bu doğrultuda tedavisi yapılmıştır. Geçmişler olsun Mocha..